Kompletna informacja o firmie Klareco

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

+48 666 27 27 55

Koncepcja Klareco

Prowadzimy biznes społecznie odpowiedzialny i innowacyjny oparty na ekologicznej technologii.

Realizujemy usługi z minimalnym negatywnym skutkiem dla człowieka i środowiska z klientem w centrum naszej uwagi.

więcej


Certyfikaty Klareco

Technologia Klareco, którą stosujemy, otrzymała certyfikaty jakościowe i środowiskowe.

Działania firmy Klareco są zgodne z wymaganiami Certyfikatu Jakościowego ISO 9001:2000, jak również Certyfikatu Środowiskowego 14001.

więcej


Gwarancje

Technologia Klareco.

Technologia stosowana w realizacjach związanych z zabezpieczeniem powierzchni GWARANTUJE 7- letni okres trwałości.

więcej


Atesty

Technologia Klareco posiada atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Spełniają one normę pomostową BRO 2004 oraz najbardziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska według badań metodą OECD 302B
w teście HEDESELLSKAPET.

więcej